مرکز مشاورین املاک همایون

خرید فروش رهن اجاره در سبزوار_05712654060

خرید و فروش زمین

171 متر.سند سه دانگ.عرض 7 متر.(منابع طبیعی)

108 متر.دو نبش.عرض 6 متر.(پلاک 29)

125 متر.(سه دانگ)(منابع طبیعی)

235 متر.مشاع.(زمین جهادی)

137 متر.عرض شمالی 5.5 متر.عرض جنوب 7 متر(شهرک اندیشه)

160 متر.عرض 5.5 متر.قولنامه ای(دانا)

74 متر.سند شش دانگ.(پزوهش)

120 متر.قولنامه ای(چهل متری سوم)

130 متر.عرض 10 متر.ششدانگ.شمالی.پروانه دو طبقه(خیابان کاوه)

140 متر.عرض 7 متر.شش دانگ.(تیز هوش)

120 متر.عرض 8 متر.شش دانگ(چهار راه ضمن خدمت)

200 متر.عرض 10 متر.ملکی(خیابان رازی)

140 متر عرض 7 متر.شش دانگ ملکی(سی متری دانشگاه)

165 متر.عرض 6 متر.سند شش دانگ(جانبازان)

110 متر.عرض5.5 متر.جنوبی.شش دانگ.(جانبازان)

125 متر.عرض 5متر.قولنامه ای()

135 متر عرض 9 متر.قولنامه ای(فقیه)

100 متر.عرض 5 متر.شش دانگ.ملکی(سی متری رازی)

100 متر.عرض 5 متر.شش دانگ.جنوبی.(سی متری رازی)

2000 متر مشاع.وکالت 

305 متر.عرض 12 متر.شمالی.شش دانگ.ملکی(خیابان 22 بهمن)

187.5 متر.عرض 9متر(بیمارستان امداد)

103 متر.عرض 5 متر.سند شش دانگ.جنوبی(پیام)

145 متر.عرض 6.20 متر.قولنامه ای(بلوک زنی اکبری)

94 متر.عرض 8 متر.(خیابان پزوهش)

200 متر(روبروی مجتمع دانشگاه)

237 متر.شش دانگ(شهرک اندیشه)

145 متر.عرض 6 متر.دو کله.شش دانگ.ملکی(خیابان قائم)

360 متر.عرض 10 متر.(سروش)

63 متر.عرض 11 متر.(خیابان طالقانی)

146 متر.عرض 7.20 متر.(خیابان امیر کبیر)

168 متر.عرض شمال 5.30 متر.عرض جنوب.5 متر.(خیابان فقیه)

250 متر.عرض 10 متر.پروانه سه طبقه.(خیابان دکتر سیادتی)

214 متر.عرض 10 متر.150 متر بنا.شش دانگ.یک طبقه.25 سال ساخت.(شهرک ابوذر)

209 متر.ورودی 3 متر.طول 30 متر.انتهای زمین 11 متر.(خیابان کاوه)

250 متر.عرض 10 متر.دو نبش.جنوبی.(شهرک جهاد)

108 متر.عرض 8.5 متر.شش دانگ.پروانه یک طبقه.شناز.(خیابان ناوی)

128 متر.عرض 5 متر.سند شش دانگ.ملکی.شمالی(پیام)

200 متر.عرض 10 متر.دو کله.ششدانگ.ملکی.(پیام نور)

190 متر.عرض 10 متر.شش دانگ(چهار راه دکتر سیادتی)

270 متر.عرض 10 متر.شش دانگ.ملکی.(خیابان ابومسلم)

140 متر.عرض 7 متر.سند شش دانگ.تجاری.(چهار راه امداد)

250 متر.(سی متری دانشگاه)

400 متر.شش دانگ(خیابان کاوه)

450 متر.عرض 12.7 متر.جنوبی.شش دانگ.موقوفه(پارک بعثت)

200 متر.12 متر حاشیه.ملکی.با دو سند تفکیکی 100 متری(خیابان کاشفی)

180 متر.دو کله.سه در بند مغازه تجاری.180 متر زیر زمین تجاری.6 سقف اسکلت تا پوشش(میدان کارگر)

305 متر.عرض 12 متر.شمالی.شش دانگ.ملکی(22 بهمن)

400 متر.شش دانگ.ملکی.(کلنگی)(بعثت)

288 متر.عرض 10 متر(پاسداران)

236 متر.عرض حاشیه 13.5 متر.دو نبش.همکف 100 درصد تجاری.(خیابان دکتر سیادتی)

180 متر.عرض 8 متر.شش دانگ.ملکی.واحد تجاری.4 طبقه پروانه(خیابان اسد ابادی)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور 1391ساعت 20:0  توسط همایون  |